Turcon® Varilip® PDR | Rotationstätningar

Turcon® Varilip® PDR
Turcon® Varilip® PDR (Performance (Prestanda), Durability (Hållbarhet), Reliability (Pålitlighet)) axeltätningar för rotation består av en eller flera tätningsläppar i Turcon® PTFE-baserat material fastpressade i ett precisionstillverkat hus av metall. Detta metallhus ger en stabil statisk tätning mot kåpan där tätningen monteras och motverkar problemen med värmeutvidgning. Tätningselementen i Turcon® ger en säker dynamisk tätning mot axeln vilket ger överlägsna prestanda vid höga rotationshastigheter. Varilip PDR karakteriseras av låg friktion och jämn ryckfri gång vilket reducerar värmeuppbyggnaden, tillåter högre rotationshastigheter och minskar effektbehovet. Resultatet är en tätning med utsträckt livslängd och maximal tid mellan planerade underhållsstopp vilket leder till ökad produktivitet.
Turcon® Varilip® PDR
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs