Przemysł chemiczny - Trelleborg

Przemysł chemiczny

Chemical processing
Uszczelnienia przeznaczone dla technologii przemysłu chemicznego i przetwórczego zależą od różnorodnych wymagań. 

Jednocześnie szczególne warunki pracy, włącznie ze skrajnymi wartościami temperatury i agresywnym środowiskiem, niejednokrotnie wymagają zastosowania specjalnych produktów mogących zaspokoić istniejące zapotrzebowanie.

Materiały odpowiadające Twoim potrzebom

Często występuje zapotrzebowanie na materiały posiadające odpowiedni certyfikat, na przykład FDA, BAM czy 90/128 EWG. Celem Trelleborg Sealing Solutions jest spełnienie tych wymagań naszych klientów.

Zakres rozwiązań dotyczących produktów sięga od naszego wysokiej klasy perfluoroelastomeru Isolast® (w różnych gatunkach i formułach, zwłaszcza dla zastosowań w wysokich temperaturach i w agresywnym środowisku) do indywidualnych rozwiązań logistycznych opracowywanych w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

Przykłady zastosowań

Typowe zastosowania dla materiałów uszczelniających wykorzystywanych w technologii procesów dla środków chemicznych, farmaceutycznych i żywności:

  • Pierścienie uszczelniające typu „O-ring” w zastosowaniach statycznych i dynamicznych, np. w kołnierzach
  • Połączenia rurowe kołnierzowe
  • Części obrabiane w różnych konstrukcjach, np. jako uszczelki dla zaworów kulowych
  • Membrany dla członów pomiarowych i jednostek sterujących
  • Uszczelnienia typu Quadring® w dystrybutorach rotacyjnych
  • Uszczelnienia typu Turcon® Variseal® dla pomp lub tłoków dozujących
  • Uszczelnienia specjalne typu Turcon® do zastosowań szczególnych, np. w dystrybutorach obrotowych
  • Taśmy prowadzące Turcite® dla elementów charakteryzujących się ruchem osiowym
  • Tuleje prowadzące Luytex® dla elementów zawierających łożyska obrotowe
  • Uszczelnienia typu Turcon® Varilip® dla wałów pomp - schematy