Wizja i Misja | Trelleborg Sealing Solutions

Misja i wizja Trelleborg Sealing Solutions

Misja
Być dostawcą pierwszego wyboru na wybranych rynkach świadcząc usługi globalnie za pośrednictwem lokalnych kompanii marketingowych
Będziemy budować wieloletnią współpracę z klientami i dostawcami, zapewniając doskonały serwis i najnowsze technologie
Jesteśmy zdeterminowani by się wyróżniać!

Koncepcja biznesowa
Dostarczać klientom najbardziej odpowiednie i ekonomicznie opłacalne rozwiazania uszczelniające.