TSS Kwaliteits management - Trelleborg

Kwaliteits Management

Het Kwaliteits Management van Trelleborg Sealing Solutions vormt een interdisciplinaire sleutelfunctie. De kwaliteit van onze producten, inclusief onze diensten, vormt het uiteindelijke resultaat van alle activiteiten in elke fase van het gehele uitvoeringsproces.
Onze Filosofie:
Trelleborg Sealing Solutions heeft als uitgangspunt kwaliteitsgarantie door middel van langdurige relaties met klanten, medewerkers en leveranciers. Pragmatische benaderingen, die door iedereen begrepen en verwezenlijkt worden, hebben in ons Kwaliteits Beheersings Systeem de voorkeur boven slogans en dure uitdrukkingen.

Basisprincipe:
Iedere klant heeft volledig recht op de behandeling die is beloofd. Dit heeft onder andere betrekking op productkenmerken, uiterste leveringstermijnen, prijzen en bijkomende kosten, alsmede kwaliteit. Wij behandelen niet alleen onze externe klanten als klant, maar iedere relatie aan wie wij een toezegging doen in de vorm van een belofte voor aflevering en uitvoering.
Kwaliteit Samengevat:
Samengevat zien wij kwaliteit als volgt: Naast de kwaliteit van producten alleen, vergroten wij het bereik van het kwaliteitsconcept en de eisen die wij onszelf stellen, teneinde alle processen en diensten hierin te betrekken. Dit verbindt ons met elkaar en met onze klanten en leveranciers.

Identificatie:
Al onze medewerkers zijn ons Kwaliteitsbeleid geheel toegewijd. Ons Kwaliteitsbeleid is voor iedere medewerker toegankelijk via ons intranet. Ieder van ons begrijpt dat hij of zij het beeld van ons Kwaliteitsbeleid uitdraagt. Dit betekent dat ieder van ons zijn of haar bijdrage levert aan de Kwaliteitsdoelstelling die wij onszelf gesteld hebben en die van ons als vanzelfsprekend verlangd wordt door onze klanten, door het goede voorbeeld te geven en door een kwalitatief onberispelijke uitvoering.

Certificering

Het kwaliteiTrelleborgSealingSolutionsysteem van Trelleborg Sealing Solutions voldoet aan de vereisten volgens internationale normen

Kwaliteits Garantie

Het Kwaliteits Management van Trelleborg Sealing Solutions streeft naar een helder uitgangspunt en strakke processen teneinde te kunnen voorzien in de specifieke wensen van de klant. De regelmatige controles van de processen in de fabrieken, die worden uitgevoerd alsof door de klant zelf gedaan, garanderen dat wij een hoge kwaliteitsnorm behalen, die zelfs de interne inspanningen van de gecontroleerde fabriek overstijgt.

Onze eigen testen zijn onontbeerlijk om de kwaliteit van de geleverde goederen te staven. En daarbij richten wij ons op de volgende punten:

Kwantitatieve kenmerken (metingen)

Het meten van onderdelen gemaakt van elastomeren of plastics vergt een hoge mate van ervaring, aangezien deze producten geen strakke vorm hebben.
Trelleborg Sealing Solutions prefereert hiervoor contactloze meting met behulp van 3-D meetapparatuur met visuele sensoren.

Kwalitatieve kenmerken (oppervlaktefouten)

"Nul-fouten" productie is niet mogelijk door de specifieke kenmerken van elastomeer.Alle onderdelen moeten derhalve een inspectie ondergaan. Wij gebruiken hoofdzakelijk voor de gevoeligste onderdelen automatische optische testers. Wij hebben daarbij de beste ervaringen met Basler machines, vanwege hun hoge graad van flexibiliteit en veiligheid.

Kwaliteits Bewustzijn

Trelleborg Sealing Solutions is ervan overtuigd dat haar succes in grote mate afhangt van de kwaliteit van haar producten en diensten en ook van de bekwaamheid en motivatie van de medewerkers, alsmede van hun betrokkenheid bij de bedrijfsdoelstellingen.
De tevredenheid van onze medewerkers wordt daarom voortdurend gepeild en geanalyseerd.

Milieu bewustzijn

Trelleborg Sealing Solutions doet haar uiterste best te zoeken naar materialen en technologiën die het milieu zo min mogelijk belasten en deze, waar mogelijk, in het productieproces te integreren.
Wij moedigen daarbij hergebruik van materialen in al onze processen zoveel mogelijk aan, evenals ontwikkeling van procedures om materiaal- en energieverbruik zoveel mogelijk te beperken.
Trelleborg Sealing Solutions heeft een vertegenwoordiger voor milieu-aangelegenheden.

Verhoudingen tot producenten

Trelleborg Sealing Solutions is overtuigd van het feit dat de verhouding tot haar producenten, welke is gebaseerd op partnerschap, een voorwaarde is om kwaliteit volgens de normen te garanderen, flexibel in te kunnen spelen op de behoeften van klanten en de zogeheten bedrijfsdoelstelling van voortdurende verbetering van haar producten en diensten te kunnen bereiken.

Kwaliteits Doelstellingen

Het Kwaliteitsbeleid, het Kwaliteitshandboek en de Kwaliteitsdoelstellingen van onze onderneming zijn vastgesteld door het Management.
Kwaliteitsbeleid en doelstellingen vormen de leidraad voor alle medewerkers bij de uitvoering van hun werk en zij bevatten als bijzonder onderdeel het permanente proces van verbetering.
Iedere medewerker dient het werk in dienst te stellen van de onderneming en dat van de klanten conform de richtlijnen van het kwaliteitshandboek.
Een deel van de meetbare aspecten die de basis vormen voor de beoordeling van de Kwaliteits Beheersing is ontstaan vanuit het Kwaliteits Handboek (in de Kwaliteits Beheersingsplannen van de vestigingen / afdelingen).Uitkomsten worden geregeld verzameld en gerapporteerd aan het management voor nadere evaluatie.
De analyse van de uitkomsten vormt, naast andere factoren, het uitgangspunt voor permanente verbetering.

De "Nul-fouten"- strategie is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.

Trelleborg Sealing Solutions evalueert de kwaliteit van de bedrijfsprocessen aan de hand van de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt.
Doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd , subdoelstellingen en de mate waarin deze zijn bereikt worden regelmatig gecontroleerd. Hiertoe worden de volgende kerncijfers beoordeeld:

  • Verkoopdoelstellingen: Omzet en bruto marge.
  • Logistieke doelstellingen: Stiptheid van leveringen door de producent en aan de klant.
  • Product kwaliteit: Uitkomst van testen uitgevoerd bij ontvangst van goederen. Klachten registratie.
  • Klanttevredenheid: Service, tijdig nakomen van toezeggingen, kwaliteit

"Het grootste risico voor ons is niet dat we onze doelstellingen te hoog inzetten en ze vervolgens niet kunnen waarmaken, maar juist dat we onze doelen te laag houden voor onszelf en die vervolgens wel bereiken".
Karl Pilsl (*1948)
Oostenrijks economisch journalist, zakenman en marktonderzoeker, woonachtig in de Verenigde Staten.

Kwaliteits Beleid

Marktgerichte kwaliteit

Trelleborg Sealing Solutions streeft een leidende positie op de wereldmarkt na ten aanzien van innovatie en verbetering van haar producten en diensten en wendt daartoe alle mogelijkheden aan.
Het doel is marktleider te worden op het gebied van kwaliteit.

Vervolg-gerichte kwaliteit

Trelleborg Sealing Solutions zal te allen tijde zorgdragen voor een organisatie, die ertoe uitgerust is om volledig te voorzien in de behoeften van de klant, passende oplossingen te bieden, een breed scala aan producten te bieden, afgestemd op de laatst ontwikkelde technische niveaus, en deze te ontwikkelen, vervaardigen en op de markt te brengen volgens de overeengekomen kwaliteitsnorm.
Het doel is de ontwikkeling van een klantgerichte organisatiestructuur.

Klanttevredenheid

Trelleborg Sealing Solutions is zich ervan bewust dat we klanten alleen dan voortdurend tevreden kunnen houden, als we producten en diensten aanbieden, die volledig aansluiten op de hedendaagse behoeften van klanten, zowel in economisch, als in technisch opzicht.
Klanttevredenheid wordt daarom voortdurend gepeild en geanalyseerd.