Aplikace pro výpočet hydraulického válce

Aplikace pro výpočet hydraulického válce

Aplikace pro výpočet hydraulického válce Vám pomůže navrhnout řešení hydraulického válce, které zahrnuje výpočet rotačního hydromotoru, čerpadla, clony a trubkových rozvodů. Také Vám pomůže určit související veličiny, jako například obsah válce, výkon elektromotoru, Reynoldsovo číslo, pokles tlaku napříč clonou a další. Aplikace je v souladu s normami ISO 3320, ISO 3321 a ISO 4393.

APP


You may also scan the
QR-Code and download the Hydraulic System Calculator App to your mobile device