Aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů | Trelleborg Sealing Solutions

Aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů

Rychlá podpora

Aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů pokrývá široký rozsah témat zejména v oblasti hydraulických systémů a slouží jako reference pro analýzu, návrh, údržbu a provoz kapalinových (hydraulických) systémů. Tento nástroj poskytuje výsledky pro různé rovnice mechaniky tekutin, včetně těch, které se používají ve stavebním, konstrukčním a potrubním inženýrství a strojírenství. Uživateli umožňuje změnit rovnice založené na vybraných proměnných.  Aplikace je relevantní pro studenty, inženýry, analytiky a výzkumné pracovníky. Je k dispozici v metrických a palcových jednotkách.

Mobilní verzi této aplikace si můžete zdarma stáhnout v Apple App Store a Google Play Store pod vyhledáním "Fluid mechanics Calc".
Stáhněte si aplikaci pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů již nyní pomocí QR kódu.

You may also scan the QR-Code and download the
Fluid Mechanics Calculator to your mobile device