Pomozte světu: Africká mise

Trelleborg


Pomozte světu: Africká mise

Mnoho našich zaměstnanců je nadšeno, že mohou pomoci ostatním, kteří nemají tolik štěstí a potřebují ve svém životě určitou podporu. Jeden z výrobních závodů společnosti Trelleborg Sealing Solutions na Maltě se rozhodl absolvovat okružní cestu po Keni a to v celkové délce 9 000 kilometrů.

V září roku 2019 následoval místního kněze Maria Cassara do diecéze ve městě Malindi, kde kněz vykonává misionářskou práci. S převládající nouzí v této oblasti je jeho úkolem bojovat proti hladu a chudobě a zároveň vzdělávat mladé lidi pro jejich lepší budoucnost.

Kněz s touto činností začal před dvěma lety, kdy poskytoval jedno jídlo denně více než čtyřiceti sirotkům a každý měsíc dával jídlo na celý týden více než 60 rodinám. Rovněž platí školné několika studentům, jejichž počet závisí na přijatých darech.

Náš kolega Paul strávil dva týdny s otcem Mariem, navštěvoval a dával jídlo dětem v oblastech Da Basio, Watamu a Marafa.

"Setkání s chudobou bylo zarážející, byl to pro mě velký kulturní šok přijít z Malty, kde máme tendenci brát věci jako samozřejmost," říká Paul.  "Nicméně byla tato bída kompenzována skutečnými úsměvy, prostoduchostí a vděčností vycházející z tváří nevinných dětí, které nemají k dispozici ani tekoucí vodu či elektřinu ve svých provizorních domovech."

Zaměstnanci společnosti Trelleborg Sealing Solutions Malta pravidelně přispívají do fondu ‘Qlub Generuzi’ (Šlechetné srdce), který přispívá na poskytování potravin.

"Byl to pro mě velmi pokořující a niterní zážitek, který ve mně rozhodně zanechá trvalý dojem," dodává Paul.